Redding STEM Academy
April 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • Spring Break 4/10/2023 4/14/2023, 11:59 PM
  • Upcoming Events
11
 • Spring Break 4/10/2023 4/14/2023, 11:59 PM
  • Upcoming Events
12
 • Spring Break 4/10/2023 4/14/2023, 11:59 PM
  • Upcoming Events
13
 • Spring Break 4/10/2023 4/14/2023, 11:59 PM
  • Upcoming Events
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6